Header mønster

Kjetil Nevstad

Direktør Produkt og Utvikling

kne@baneservice.no

+47 476 78 940

Kjetil Nevstad har fra august 2017 vært prosjektdirektør for området maskinelt sporvedlikehold i Baneservice. Nevstad har erfaring fra store prosjekter innen jernbane, atomkraft, internasjonal vannkraft samt tunnel- og veibygging. I perioden 2013 til 2016 hadde han rollen som prosjektdirektør for sporavdelingen i Baneservice. 

Nevstad er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder.