Header mønster

Ole Strøm

Ansattes representant

Strøm startet i Baneservice i 1993. Han er utdannet banemontør og fører. Strøm jobber i dag som prosjektkoordinator i avdelingen for maskinelt sporvedlikehold. Han har tidligere vært hovedverneombud i Baneservice og vært ansattes representant i styret fra 2009 – 2013, Strøm gikk inn i styret i Baneservice igjen i 2017.