Header mønster

Terje Wilhelmsen

Direktør Utbygging

twi@baneservice.no

+47 916 56 687

Terje Wilhelmsen har vært ansatt i Baneservice siden 1994, og har omfattende erfaring innen ledelse og prosjektstyring.  Han har hatt ulike lederstillinger i Baneservice og er i dag leder for elektroavdelingen, som også omfatter elektroverkstedet og vaktmannskap.

Wilhelmsen er utdannet elektroingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøgskole.