Header mønster

Årsrapport 2016: Rekordresultat for Baneservice

Baneservice hadde rekordhøy omsetning og tidenes beste resultat i 2016. Samtidig leverte selskapet sterke resultater for kvalitet og HMS, og det ble investert mer enn noen gang. Den nye pakkmaskinen var et viktig ledd i en omfattende fornyelseplan for hele maskinparken, som igjen vil gi oss økt konkurransekraft. Ved å satse på mennesker, maskiner og miljø ser vi frem til å vokse videre som selskap, og å fortsatt bidra med å gjøre jernbanenettet i Norge sikrere og mer effektivt.

Fantastisk innsats
– Jeg er stolt av det Baneservice leverte i 2016, både når det gjelder kvalitet, HMS og
økonomiske resultater. Fantastisk innsats fra våre medarbeidere har resultert i det beste
resultatet i konsernets historie, kombinert med et svært lavt skadenivå; kun én fraværsdag i løpet av
året! Et slikt resultat ville ikke vært mulig uten kompetente og hardtarbeidende ansatte som
daglig føler et ansvar for Baneservice, sier administrerende direktør Ingvild Storås.

Et selskap for fremtiden
Det sterke resultatet gir Baneservice muskler for ytterligere vekst. – Vi i Baneservice posisjonerer oss for fremtiden og vil fortsette å tilby markedstilpassede løsninger for våre kunder, basert på effektiv og lønnsom drift. Ved å satse på mennesker, maskiner og miljø ser vi frem til å vokse videre som selskap, og å fortsatt bidra med å gjøre jernbanenettet i Norge sikrere og mer effektivt, sier Storås.

Lenke til Årsrapporter