Header mønster

Baneservice får ny statlig eier

1. januar 2016 ble forvaltningen av statens eierskap i Baneservice AS overført fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

01.01.2016

I forbindelse med eierskapsmeldingen som kom i 2014 vurderte regjeringen statens eierskap i Baneservice som rent forretningsmessig.

Regjeringen ønsker å samle mest mulig av statens forretningsmessige eierskap i den sentrale eierskapsenheten i Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter fra før statens eierskap i 28 selskaper.

– Selskapet har lang historie og viktig kompetanse for norsk jernbane. Baneservice er et konkurransedyktig selskap, som jeg vet vil bli fulgt opp på beste vis i Nærings- og fiskeridepartementet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

– Baneservice er et spennende selskap i et voksende marked. Vi ser frem til å forvalte statens eierskap i dette selskapet, sier næringsminister Monica Mæland (H).