Header mønster

Baneservice først ute med viktig sikkerhetstiltak

Alle skinnegående arbeidsmaskiner og anleggsmaskiner i Baneservice får installert alkolås.

Folkeseth_630
Bildet: Maskinfører Hans Roger Folkeseth er positiv til at Baneservice installerer alkolås i maskiner.

Alkolås er et pusteprøveapparat knyttet til kjøretøyets tenningslås. Maskinføreren må avgi pusteprøve og får ikke starte maskinen, hvis det er alkohol i utåndingslufta.

Nettavisen www.at.no har intervjuet administrerende direktør Ingvild Storås og maskinfører Hans Roger Folkeseth om hvorfor Baneservice utstyrer alle maskinene med alkolås.

Til nettavisen forteller Ingvild at alkolås er ett av flere sikkerhetstiltak som er innført i Baneservice og at vi er først ute i vår bransje med å montere alkolås. Dette passer med vår visjon «først i sporet» og våre verdier «ansvarlig og modig», sier hun til at.no.

I artikkelen kan man også lese at maskinfører Hans Roger Folkeseth er fornøyd med at Baneservice leder an i alkolåsutviklingen.
– Dette er et bra tiltak. Det tar ikke lang tid å starte maskiner med alkolås heller – bare noen sekunder ekstra, sier han.

Lenke til hele artikkelen.