2014 et vendepunkt for Baneservice

Et voksende marked og stor aktivitet bærer bud om spennende tider for Baneservice i 2015.

Lysaker, 12. mai 2015

– Som landets største jernbaneentreprenør er det en glede å melde at vi i løpet av året økte omsetningen og bedret resultatet i selskapet betydelig. Vårt datterselskap Baneservice Skandinavia AB i Sverige leverer også godt, og til sammen bidrar dette til at Baneservice opprettholder posisjonen som en sterk og toneangivende aktør i markedet, sier administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås.

Baneservice hadde et høyt aktivitetsnivå i 2014 og kan se tilbake på levering av flere store og utfordrende prosjekter. Av disse kan nevnes fornyelse av kontaktledningsanlegget mellom Egersund og Sandnes, oppgradering av signal-, spor- og kontaktledningsanlegget ved fem stasjoner på Østre linje, skinnelegging av Kolsåsbanen mellom Avløs og Kolsås og flere prosjekter innen maskinelt sporvedlikehold.

POSITIV UTVIKLING
Baneservice har lagt bak seg noen krevende år med fokus på omstilling og effektivisering. I 2014 endte konsernets omsetning på 688,5 mill.kr. Det er en økning fra 425,9 mill.kr i 2013. Den kraftige omsetningsveksten skyldes økt markedsvolum for jernbanetekniske tjenester i Norge, spesielt innen maskinelt sporvedlikehold. Konsernets resultat før skatt i 2014 var 24,6 mill.kr som representerer en resultatforbedring på nesten 50 mill.kr fra året før.
– Vi har videreutviklet organisasjonen og arbeider kontinuerlig med å jobbe smartere og mer effektivt. I tillegg opplever vi en positiv utvikling i markedet med økning innenfor både vedlikehold og nyanlegg. Vi er glade for å se en sterk politisk vilje til å satse på jernbanen, understreker Storås.

Baneservice opererer i en risikobransje og selskapet tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Det er gledelig å merke seg at 2014 har vært et år uten alvorlige personskader, og at H1-verdien i den norske virksomheten også hadde en positiv utvikling, fra 5,0 i 2013 til 3,6 i 2014.

LYSE UTSIKTER
En betydelig satsing på jernbane gir mange spennende muligheter for Baneservice i årene som kommer. Oppgradering av maskinparken og investering i nytt utstyr skal ruste selskapet for framtidens utfordringer.
– Som selskap ønsker vi å være ansvarlige og modige, og vår visjon «Først i sporet» er noe vi daglig arbeider for å leve opp til. Profesjonell prosjektgjennomføring, fornøyde kunder og medarbeidere som er trygge og trives på jobb vil alltid ha høyeste prioritet hos oss, oppsummerer administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås.