Header mønster

Baneservice og Norsk Luftambulanse forlenger samarbeidet

Bedriftssamarbeidet mellom Baneservice og Stiftelsen Norsk Luftambulanse forlenges, samarbeidet går nå inn i sitt fjerde år, noe begge parter er godt fornøyd med.

– Vi syntes det er flott at Baneservice ønsker å fortsette å støtte arbeidet vårt. Baneservice som selskap har en profil som passer godt med Norsk Luftambulanse, dere har fokus på HMS, kvalitet og sikkerhet, det samsvarer godt med vår virksomhet, sier Erland Kroken, Markedssjef bedrift i Norsk Luftambulanse.

Norsk Luftambulanse bistår Baneservice med repetisjonsøvelse i førstehjelp hvert år på Baneservicedagene, en nyttig oppfriskning som kan redde liv.

Som takk for støtten ga Norsk Luftambulanse Baneservice en av jubileumsskulpturene «Å strekke seg sammen mot himmelen». Skulpturen er laget av kunstneren Espen Dietrichson, og skal markere Stiftelsen Norsk Luftambulanse sitt 40 års jubileum.

Adm. dir i Baneservice Ingvild Storås og markedssjef Erland Kroken i Norsk Luftambulanse .

Foto: Fredrik Naumann. 

Mer informasjon om Luftambulansens jubileumsskulpturer

https://norskluftambulanse.no/unik-jubileumsskulptur-som-takk-for-storre-gavebidrag/