Header mønster

Baneservice sertifisert som Miljøfyrtårn

Som første jernbaneentreprenør i Norge er Baneservice AS sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen ble markert under den årlige samlingen; Baneservicedagene på Gardermoen i uke 5 og 6. På samlingen fikk de ansatte mer informasjon om Miljøfyrtårn og hva dette innebærer i deres daglige virke.

Miljøfyrtårnsertifisering utstedes av kommunen hvor bedriften er lokalisert. Baneservice som har kontorer på Lysaker, og rigg – og verkstedområde på Nyland er sertifisert av både Bærum kommune og Oslo kommune. Miljøfyrtårn holder en høy miljøstandard på lik linje med EMAS og ISO 14001.

Jeg er veldig stolt over at Baneservice nå er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det er viktig for oss at vi jobber på en trygg og sikker måte, og samtidig bidrar til å ta vare på miljøet rundt oss. Vi ser også at prosjektene vi regner på får et stadig større fokus på miljø, og at kravene skjerpes i alle ledd. Med Miljøfyrtårnsertifiseringen på plass viser Baneservice at vi er klare for fremtidens prosjekter, sier Ingvild Storås.

Sertifiseringprosessen har vært lærerik og omfattende, men har også vist at vi har god kontroll og gode rutiner innen HMS og miljø. Miljøfyrtårnsertifiseringen forplikter oss til å videreutvikle og kontinuerlig søke forbedringsmuligheter innen miljø.

Sertifiseringen er et av flere tiltak innen miljø som Baneservice har gjort de senere årene for å være først i sporet, også innen miljø.

HMS leder Egil Skalle og administrerende direktør Ingvild Storås 

Foto: Lars Opstad