Header mønster

Baneservice signerer samspillkontrakt

Baneservice har i dag signert samspillskontrakt med Bane NOR på elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, og har opsjon på utførelsen som er en totalentreprisekontrakt på vel 1 mrd.

Oslo, 06.04.17

– Vi er veldig stolte av at Bane NOR har valgt oss som leverandør. Dette er et utfordrende og spennende oppdrag, og vi i Baneservice ser frem til å benytte vår lange erfaring og faglige spisskompetanse. Prosjektet vil styrke vår posisjon som den ledende jernbanetekniske entreprenøren i Norge, sier administrerende direktør Ingvild Storås.

Det skal bygges 200 km med nytt kontaktledningsanlegg, inkludert boring og nedsetting av fundamenter. Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen vil gi gode samfunnsmessige gevinster i form av miljøeffekt ved å erstatte diesel med elektrisitet, reduksjon i folks reisetid og bedre punktlighet.

– Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nettpartner Bane AS og planleggingen starter rett etter påske, avslutter Storås.

Lenke til hele artikkelen på bygg.no.