Header mønster

Baneservice tildelt kontrakt for sikkerhetsmannskap

Baneservice har signert rammeavtale med Bane NOR for sikkerhetsmannskap på utbyggingsprosjektene Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker.

Kontrakten med Bane NOR går fra høsten 2019 til 2025, pluss ett års opsjon.

Baneservice skal stille med sporkoordinator, hovedsikkerhetsvakter, leder for el sikkerhet, 2.person ved frakobling og lokale sikkerhetsvakter til Bane NORs prosjekter Drammen – Kobbervikdalen (UDK) og Nykirke – Barkåker (UNB).  Det skal leveres tjenester som etablering, drift og avvikling av anleggsområde jernbane for prosjektene.

– Baneservice er meget fornøyd med å ha vunnet denne rammeavtalen, og vi gleder oss til å bidra inn i de komplekse prosjektene med vår betydelige erfaring og kompetanse. Tildelingen befester også Baneservice sin posisjon som en stor og seriøs aktør innen sikkerhetstjenester på jernbanen, sier Terje Wilhelmsen i Baneservice AS.

Etter oppkjøpet av Norsk Jernbanedrift, er det sammenslåtte selskapet nå tungt inne i InterCity utbyggingen.

Foto: Esben Svendsen

Bak F.v: Halvor Søreide Bane NOR, Morten A. Løkken Baneservice AS, Svenn Arne Hammersborg Baneservice AS og Torben Trogstad Bane NOR.

Foran F.v:  Hanne Anette Stormo Bane NOR og Terje Wilhelmsen Baneservice AS