Header mønster

Baneservice vant Kongsvingerbanen

Baneservice er tildelt kontrakten for fornyelse av KL anlegget med AT, samt nedsetting av mastefundamenter på Kongsvingerbanen.

Fornyelsen av Kongsvingerbanen er delt opp i to kontrakter, Baneservice vant kontrakt 1 som går fra Lillestrøm til Disenå. I tillegg til kontaktledning (KL) og fundamentboring (FST) er det også arbeid innen tele, signal og spor.

– Kongsvingerbanen var en viktig kontrakt for oss å vinne, den sikrer arbeid og forutsigbarhet i flere år fremover innenfor flere faggrupper. Det er gledelig at vi har vunnet de to kontraktene som vi pekte oss ut som de viktigste for oss i 2018, Ballastrensing og Kongsvingerbanen, sier administrerende direktør Ingvild Storås.

Fakta om prosjektet

  • Strekningen Lillestrøm – Disenå
  • 48,7 km
  • 7 stk AT-er
  • 6 stasjoner
  • 5 holdeplasser
  • Oppstart:: 1. oktober 2018
  • Ferdigstillelse: 1. april 2021