Header mønster

Baneservice vant totalentreprisekontrakter

Baneservice har i desember og januar utvidet prosjektporteføljen ytterligere. I skarp konkurranse vant selskapet både kontrakten for Ler kryssingsspor og for Kvam kryssingsspor.

Kontraktformen totalentreprise er velkjent i bygg og anleggsbransjen, men relativt ny i jernbanesammenheng. Baneservice er derfor ekstra stolte over å ha sikret seg de to viktige kontraktene, og ser frem til et godt samarbeid med Bane NORs prosjektorganisasjon.

Planlegging og arbeid på begge prosjektene er allerede godt i gang.

Ler kryssingsspor – prosjektinformasjon

 • Forlengelse av eksisterende kryssingsspor  (skinne – og svillebytte, under – og overbygningsarbeider, forlengelse av spor 1) fra dagens 456 m til 936 m
 • To nye bruer over elven Kaldvella
 • Nytt kontaktledningsanlegg på en strekning på ca. 3 km
 • Føringsveier
 • Oppgradert teleanlegg
 • Oppgradert lavspenningsanlegg med ny nettstasjon
 • En ny plattform på 125 m
 • sanering av to planoverganger
 • To nye kulverter under jernbanen
 • Oppgradering av eksisterende NSI-63 signalanlegg, med tilpasninger for innføring av samtidig innkjør på strekningen

Kvam Kryssingsspor – prosjektinformasjon

 • Forlengelse av eksisterende kryssingsspor fra 517 m til 881 m
 • Gjenstående underbygningsarbeider fra tidligere entreprise
 • Nytt kontaktledningsanlegg
 • Føringsveier
 • Oppgradert lavspenningsanlegg med ny nettstasjon
 • Telearbeider
 • Sanering av planovergang
 • Oppgradering av eksisterende NSI-63 signalanlegg, med tilpasninger for innføring av samtidig innkjør på strekningen

Konserndirektør i Bane NOR Vibeke Aarnes og prosjektdirektør i Baneservice AS Anders Tidemand-Johannessen under kontraktsignering for Kvam kryssingsspor 30. januar 2019.