Header mønster

Årsrapport 2017: Ingen fraværskader og godt resultat

Med en omsetning på 742,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 42,7 millioner leverte Baneservice et godt resultat i 2017.  For første gang siden 2009 kunne Baneservice i tillegg notere seg et år uten fraværskader.

2017 har vært et utfordrende år for hele jernbaneentreprenørbransjen. Jeg er stolt over at Baneservice til tross for et vanskelig marked, igjen har levert et godt resultat. Innsatsen, kompetansen og kvaliteten på arbeidet som våre medarbeidere har lagt ned i prosjektene i året som har gått, har resultert i meget god prosjektgjennomføring. Dette, sammen med gode resultater fra datterselskapene, har vært avgjørende for resultatet i 2017. Det er også svært gledelig at vi kunne markere ett år uten fraværskader blant egne ansatte i august, og at vi unngikk fraværskader i hele 2017. Dette viser at det jobbes godt med sikkerheten i prosjektene, og at sikkerheten alltid går foran i alt vi gjør.

2017 var et motsetningenes år for Baneservice, preget av svært hektiske perioder med mange korte og intensive arbeidsoppdrag med høy aktivitet, men også perioder med lite oppdrag. Nedgang i omsetning i forhold til 2016 skyldes i stor grad at Bane NORs bevilgninger til fornyelse, vårt viktigste marked, falt betraktelig sammenlignet med året før.

I et marked med stadige svingninger og økt konkurranse mellom aktørene, er styrket konkurransekraft en viktig suksessfaktor. Baneservice har de senere årene investert i en nyere og mer moderne maskinpark for å kunne tilby våre kunder mer effektive, driftssikre og miljøvennlige løsninger, i tillegg til at det øker vår kapasitet og fleksibilitet.  I mars fikk vi levert vår andre nye sporjusteringsmaskin på to år. Ekstra gledelig og viktig var det derfor at Baneservice i september ble tildelt ny sporjusteringskontrakt for perioden 2018 -2021. Tildelingen gir oss økt forutsigbarhet, og vi kan videreføre vår fornyelsesplan innen utstyr og utvikling av personell. At Baneservice også har vunnet ballastrensekontrakten for 2018 – 2020, styrker vår ledende posisjon i markedet for maskinelt sporvedlikehold ytterligere.

Nasjonal Transportplan (NTP) viser at det skal investeres store beløp i utbygging og utbedring av det norske jernbanenettet, sporvei og trikk i Norge i årene som ligger foran oss. Ambisjonen om å fjerne vedlikeholdsetterslepet, videreføring av Inter-City og ERTMS utbygging, samt konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdsoppgaver som i dag utføres av Bane NORs viser dette. Også i Sverige skal det satses stort innen jernbane og sporvei det neste tiåret, noe som gir et større marked og enda flere muligheter. Baneservice har med lang og solid erfaring fra store jernbanetekniske prosjekter, investeringer i nytt utstyr, kompetanseheving, oppkjøpet av RailCom i 2016 og en tydelig vekststrategi, posisjonert seg for å være den ledende banetekniske entreprenøren.

Vårt oppdrag er å levere smarte løsninger, effektiv prosjektgjennomføring, og trygge prosjekter med god kvalitet, slik at våre kunder kan levere på sine samfunnsoppdrag; mer miljøvennlig og effektiv skinnegående transport av mennesker og gods.

 

http://baneservice.no/wp-content/uploads/2018/06/Årsrapport-Baneservice-AS_2017.pdf