Header mønster

Årsrapport 2018: Godt resultat for Baneservice

Baneservice leverte i 2018 et resultatet før skatt på 50,7 millioner kroner (2017:42,7 MNOK). Omsetningen for fjoråret var på 843,2 millioner kroner (2017: 742,5 MNOK).

Omsetningsøkningen fra 2017 har sammenheng med økt aktivitet innenfor maskinelt sporvedlikehold og i datterselskapet RailCom AS.

– Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet Baneservice leverer for 2018. Året var preget av lavere aktivitet i markedet og færre prosjekter å regne på enn forventet. Vi sikret oss likevel bra aktivitet gjennom å vinne store og viktige prosjekter for Baneservice, som ballastrensing og fornyelse av kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen. En god prosjektportefølje i bunn, høy kompetanse og stor innsats av våre ansatte, og en moderne og effektiv maskinpark er viktige årsaker til at resultatet for 2018 ble så bra, sier administrerende direktør i Baneservice AS Ingvild Storås.

2017 var et år uten fraværskader i Baneservice. I 2018 hadde konsernet dessverre skader med fravær, men heldigvis var ingen av disse alvorlige. Vårt mål er at ingen skal skade seg på jobb i Baneservice og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss innen HMS. Det er derfor gledelig at vi i 2018 satte rekord i antall innmeldte hendelser, legger Storås til.

Mot slutten av året vant Baneservice prosjektet Ler kryssingsspor som er selskapets første store totalentreprise. Baneservice går inn i 2019 med den høyeste ordrereserven i selskapets historie.

Her kan du lese årsrapporten for 2018

Årsrapport 2018

 

Bilder fra ballastrensing på Østfoldbanen

Foto: Lars Opstad