Spor og maskin

Baneservice har mange dyktige fagarbeidere som hver dag er med på utbygging og vedlikehold av jernbane- og sporveisnettene. Vi har fagkompetanse innen alle jernbanetekniske fag.

Baneservice løser krevende jernbanetekniske oppgaver raskt, sikkert og effektivt ved bruk av spesialmaskiner og utstyr. Vi har dyktige fagarbeidere og lang erfaring i å skifte ut eksisterende spor, bygge ny skinnegang og legge inn sporveksler. I dette arbeidet er vår maskinpark svært viktig.

På nettsiden http://www.baneservice.no/jobb kan du se hvilken kompetanse vi ser etter akkurat nå.