Header grafikk

Banemontørlærling

En banemontør arbeider med nybygging og vedlikehold av jernbanespor. En del av arbeidet utføres ved hjelp av avanserte arbeidsmaskiner og utstyr.

Arbeidet består i hovedsak av:

  • Nybygg og vedlikehold av skinner, sviller, bruer og sporveksler
  • Underbygningsarbeider som ballast (pukk), dreneringsgrøfter med mer

Skinnegående transport møter stadig større krav til hastighet på togene. Togene skal gå med hyppigere intervaller og det stilles strenge krav til at togene er i rute, noe som igjen stiller krav til kvaliteten på sporet.

Hva kreves?

For å bli tatt opp som banemontørlærling må du ha bestått VG1 Bygg og anlegg og VG2 Anleggsteknikk. Av sikkerhetsgrunner stilles det samtidig strenge helsekrav. En banemontør må derfor ha et absolutt fargesyn og ellers ha en god allmenntilstand.

Læretid

Læretiden er 2 år. Den er delt mellom praktisk opplæring ute på prosjekter og teoriundervisning. Læretiden avsluttes med en teoretisk eksamen og en praktisk fagprøve i banemontørfaget, den praktiske fagprøven går over 3 dager.

Har du spørsmål vedrørende lærlinge-/praksiskandidatordningen for banemontører i Baneservice, er du velkommen til å ta kontakt med vår HR-sjef Ann – Christin Gussiås