Header grafikk

Lærling i Baneservice

Baneservice AS er Norges ledende jernbaneentreprenør. Hver dag er 300 dyktige medarbeidere med på utbygging og vedlikehold av jernbane- og sporveisnettene i Norge. Nå vil vi ha med deg på laget.

Baneservice tilbyr lærlingeplass for signal- og  banemontører, samt lærlinger inne dataelektronikerfaget.
Læretiden er fra 2 til 2 1/2 år.

I Baneservice får du en spennende lærlingeplass med gode opplæringsprogrammer og karrieremuligheter, samt et godt arbeidsmiljø

Lærlingeordningen

Baneservice ser det som en svært viktig oppgave å tilby lærling- og praksisplasser for å utdanne nye fagarbeidere til bedriften.

Baneservice er godkjent som lærebedrift i signalmontør- og i banemontørfaget. Dette innebærer at opplæringen skjer i samsvar med offentlig godkjente læreplaner og i henhold til fagopplæringslovens bestemmelser.

For å kunne utdanne nye dyktige fagarbeidere, ser Baneservice det som en prioritert oppgave å stille gode faglige ressurser tilgjengelig for kandidatene, slik at disse kan utvikle seg på en positiv måte samtidig som de får den opplæringen de har krav. Våre dyktige faglige veiledere er samtidig ansvarlige for at fagets læreplaner følges og at lærlingene får den praktiske og teoretiske opplæringen de har krav på.

Lærlingkontraktene inngås normalt for 2 til 2 1/2 år. Læretiden deles mellom relevant praksis, der kandidatene arbeider ute i de pågående prosjektene mens den teoretisk opplæring i all hovedsak skjer i regi av Opplæringskontoret for jernbanesektoren.

Når læretiden er gjennomført, avlegger kandidatene en teoretisk og en praktisk fagprøve.

Har du spørsmål vedrørende lærling-/praksiskandidatordningen i Baneservice, er du velkommen til å ta kontakt med vår HR-rådgiver Ole-Øyvind Mustorp. Mobil +47 91 65 14 63, epost oom@baneservice.no