Header grafikk

Signalmontørlærling

En signalmontør arbeider med montasje og vedlikehold av alle typer signalanlegg for jernbane og sporveier. Arbeidet er svært variert, og foregår både innendørs og ute på anlegg.

Arbeidsoppgavene består i hovedsak av:

  • Mekanisk arbeid
  • Kabellegging
  • Installasjon av fjernstyringsanlegg
  • Montering av skap/driftrom
  • Automatisk togkontroll
  • Bruk av moderne måleutstyr
  • Fjernstyringssystemer basert på datateknikk og signaloverføring
  • Sikkerhetsinstallasjoner for skinnegående trafikk
  • Elektriske motorer
  • Strømforsyningsanlegg

Hva kreves?

For å bli tatt opp som signalmontørlærling må du ha bestått VG1 Elektrofag og VG2 Elenergi. Av sikkerhetsgrunner stilles det samtidig strenge helsekrav. En signalmontør må derfor ha et absolutt fargesyn og ellers ha en god allmenntilstand.

Læretid

Læretiden er 2 ½ år. Den er delt mellom praktisk opplæring ute på prosjekter og teoriundervisning. Læretiden avsluttes med en tverrfaglig eksamen før man avlegger en en praktisk fagprøve på 18 dager i signalmontørfaget.

Opptak av nye kandidater

De siste årene har Baneservice tatt inn to nye kandidater hvert år. Vi har også startet opp en prøveordning med oppgradering av elektrikere til signalmontører.

Har du spørsmål vedrørende lærlingordningen for signalmontører i Baneservice, er du velkommen til å ta kontakt med vår HR-rådgiver Ole-Øyvind Mustorp. Mobil +47 91 65 14 63, epost oom@baneservice.no

https://www.youtube.com/watch?v=Yp6LpS-6318