Header mønster

Ledelse

Ingvild Storås

Administrerende direktør

ins@baneservice.no

+47 90654390

Ingvild Storås har fra august 2012 vært administrerende direktør i Baneservice.

Storås kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Block Watne. Hun har mange års erfaring fra ulike lederstillinger i bygg- og anleggsbransjen, bl.a fem år som regionsjef i Mesta og tretten år i Statens vegvesen.

Storås er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim.

Rigmor Gangsø

Direktør økonomi

rkg@baneservice.no

+47 91656610

Rigmor Gangsø har vært leder for økonomiavdelingen i Baneservice siden 1997. Før dette hadde hun ulike stillinger innen økonomi og finans i NSB.  Hun har flere års erfaring fra entreprenørbransjen, blant annet fra Ragnar Evensen AS.

Gangsø er utdannet diplomøkonom fra BI.

Rigmor Gangsø var i perioden februar 2011 til august 2012 konstituert i stillingen som administrerende direktør.

Morten Frogner

Direktør forretningsutvikling

frm@baneservice.no

+ 47 95724959

Morten Frogner har vært ansatt som direktør for forretningsutvikling i Baneservice siden juni 2016. Han har i tillegg lederansvar for områdene kalkulasjon, IT og marked.  Han har bred erfaring fra finansfunksjoner i børsnoterte og privateide selskaper, innen blant annet M&A, treasury, investor relations, strategi og eierstyring.

Frogner er utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen BI.

Kjetil Nevstad

Prosjektdirektør Maskinelt Sporvedlikehold

kne@baneservice.no

+47 47678940

Kjetil Nevstad har fra august 2017 vært prosjektdirektør for området maskinelt sporvedlikehold i Baneservice. Nevstad har erfaring fra store prosjekter innen jernbane, atomkraft, internasjonal vannkraft samt tunnel- og veibygging. I perioden 2013 til 2016 hadde han rollen som prosjektdirektør for sporavdelingen i Baneservice. 

Nevstad er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder.

Anders Tidemand-Johannessen

Prosjektdirektør Spor

atj@baneservice.no

+ 47 48061432

Anders Tidemand-Johannessen har vært leder for sporavdelingen i Baneservice siden  juni 2016. Som leder for sporavdelingen har han også ansvar for sveiseavdelingen i Baneservice. Før han begynte i Baneservice har han hatt ledende stillinger både teknisk og kommersielt i olje og- gassindustrien, i selskaper som Technip og EMAS.

Tidemand-Johannessen er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim og MSc fra University College London.

Terje Wilhelmsen

Prosjektdirektør Elektro

twi@baneservice.no

+47 91656687

Terje Wilhelmsen har vært ansatt i Baneservice siden 1994, og har omfattende erfaring innen ledelse og prosjektstyring.  Han har hatt ulike lederstillinger i Baneservice og er i dag leder for elektroavdelingen, som også omfatter elektroverkstedet og vaktmannskap.

Wilhelmsen er utdannet elektroingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøgskole.

 

 

Jaran Dammann

Direktør logistikk og innkjøp

jda@baneservice.no

+47 91656828

Jaran Damman har vært ansatt som direktør for logistikk og innkjøp siden 2009. Han har lang erfaring innen logistikk og har tidligere jobbet som Supply Chain Manager og logistikksjef i Gresvig ASA, GE –Healthcare, Fürst med. Lab og Dynal AS (nå Invitrogen).

Damman er utdannet tømrer og diplomøkonom fra BI. I tillegg er han forfatter, og har utgitt syv bøker.

Ann – Christin Gussiås

Direktør HR

acg@baneservice.no

+47 92843808

Ann-Christin Gussiås har vært leder for HR avdelingen i Baneservice siden august 2015. Hun har tidligere jobbet som konserndirektør for HR i Arcus Gruppen, som ansvarlig for HR – og kommunikasjon i Coor Service Management og HR-Manager i Ringnes. I tillegg har hun hatt ulike stillinger i Orkla systemet.

Som leder for HR avdelingen har hun også lederansvar for HMS og kvalitet, samt kommunikasjon i Baneservice.

Gussiås er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har masterprogram innen organisasjonsfag og arbeidsrett fra BI.