Header mønster

Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til banerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg.

Vår visjon
Først i sporet

Vår forretningside
Baneservice er en ledende leverandør av entreprenørtjenester til banerelatert virksomhet. Med fremtidsrettet kompetanse støtter vi våre kunder i å levere sikre, effektive og miljøvennlige løsninger

Våre verdier
Ansvarlig og Modig

 

Baneservice AS eies av Nærings- og fiskeridepartementet.

Baneservice ikon

Hovedkontor ligger på Lysaker.  Lager og verksteder ligger i Oslo og på Skotterud. Selskapet Baneservice Skandinavia AB holder til i Göteborg.

Aktuelle prosjekt

Se flere av våre prosjekter