Header grafikk

Policy for virksomhetsstyring

Effektiv styring er en overordnet kritisk suksessfaktor for selskapet og en integrert del av forretningsdriften. En kjernekompetanse i Baneservice er evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere prosjektene våre.

Mange prosjekter under arbeid til enhver tid krever systematisk rapportering fra hvert prosjekt inn til hver linjeenhet og derfra videre til selskapsledelsen og styret. Rapporteringen skjer elleve ganger i året og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parametere. Det er fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til hvert prosjekt, samt oppfølging av skader og fravær.

Selskapet styres etter klare finansielle mål. Målene er brutt ned og operasjonalisert på de ulike enheter og prosjekter. Prosjektene har klare krav til lønnsomhet og HMS.

Ledelsen overvåker kontinuerlig at den samlede prosjektporteføljen har en akseptabel risikoeksponering og et godt grunnlag for lønnsomhet. Ordrereserven er et fast punkt på agendaen i selskapsledelsen og i styret.