Etikk og samfunnsansvar

Bærekraftig over tid
Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice’ verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi og daglig drift. Med dette mener vi at produksjonen av våre tjenester skal skje på en lønnsom og anstendig måte, at vi skal forvalte verdier og ressurser slik at virksomheten er bærekraftig over tid, og at vi tar ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av våre aktiviteter.

Ansvarlig samfunnsbygger
Ved å arbeide fokusert innenfor disse områdene mener vi at Baneservice vil posisjonere seg som den ledende jernbanetekniske entreprenøren i Norge og som en ansvarlig samfunnsbygger. Det vil også være med på å bygge en positiv og sunn forretningskultur og et godt omdømme av selskapet.

Baneservice har som ambisjon å være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar i vår bransje, noe som krever et kontinuerlig og systematisk arbeid over tid. Arbeidet med samfunnsansvar tar utgangspunkt i følgende fem hovedområder, i tråd med eiers føringer:

  • Miljø og klima
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår
  • Forebygging av korrupsjon, åpenhet om pengestrømmer
  • Mangfold og likestilling

Fra strategi til konkrete aktiviteter
Disse hovedområdene ligger til grunn for konkrete aktiviteter som følges opp i virksomheten gjennom året, på de områdene som er relevante for Baneservice. Aktiviteter og målindikatorer for det enkelte år vedtas av styret. I tillegg rapporteres status på måloppnåelse til styret to ganger årlig. Rapporteringen inngår i virksomhetens ordinære målstyringsprosess.

Eier har en årlig gjennomgang av selskapets arbeid med samfunnsansvar som en del av eieroppfølgingen.

Følgende fem fokusområder gjelder for Baneservice’ arbeid med samfunnsansvar i 2019:

Samfunnsansvar – mål for 2019

Fokusområder, ambisjon og mål for oppfølging: (vedtatt i styremøte 28.3.2019)

*H- verdi = antall fraværskader pr. mill. arbeidende timer

** N- verdi = antall rapporterte hendelser pr. mill. arbeidende timer

 

Her er aktuelle retningslinjer: