Header grafikk

Miljøpolitikk i Baneservice

Baneservice skal være en aktiv bidragsyter for å tilfredsstille lovpålagte krav og  kontraktuelle krav.

  • Områder som reduserer bedriftens CO2 utslipp, kildesortering av avfall, utslipp til ytre miljø, naturmiljø og kulturminner skal prioriteres.
  • Baneservice stiller samme krav til sine samarbeidspartnere og leverandører, slik at deres produksjon og produkter har minst mulig negative miljøeffekter.