Header grafikk

Miljøpolitikk i Baneservice

Vår miljøpolitikk er:

”Baneservice skal tilfredsstille lovpålagte og kontraktuelle krav til reduksjon/fjerning av skadelige miljøpåvirkninger. Områder som reduserer bedriftens ressursbruk skal prioriteres.”

Baneservice har en miljøpolitikk som tilsvarer kravene i ISO 14001. Gjennom konkrete mål og delmål skal vi arbeide for kontinuerlige forbedringer. Vi skal etterleve alle lover og forskrifter og andre krav som berører virksomheten og våre prosjekter.