Fagkompetanse og prosjektledelse

 

Baneservice har spesialisert seg på skandinaviske forhold og vi kjenner den norske jernbanen svært godt. Vi har inngående fagkunnskap om de spesielle løsningene, sikkerhetssystemene og rutinene som benyttes på jernbane, trikk og T-bane.

Hver år satser vi betydelige ressurser på kompetanseutvikling blant våre ansatte, blant annet for å imøtekomme kravene om resertifiseringer og godkjenninger fra bransjen.

Et annet viktig fokusområde i Baneservice, er dokumentasjon av fagkompetanse og godkjenninger. Baneservice benytter i dag et eget kompetansedatasystem (ONIX), der all opplæring som gjennomføres registreres og lagres. Dette betyr at bedriften til enhver tid kan fremvise gyldig dokumentasjon på ansattes godkjenninger

Prosjektledelse

Prosjektledelse er en egen og meget viktig profesjon i Baneservice. Vi har en rekke erfarne prosjektledere med den kompetansen som kreves for å gjennomføre omfattende og kompliserte oppdrag, også totalleveranser. Samlet utgjør dette et bredt erfaringsgrunnlag, som brukes til videreutvikling og forbedring av våre tjenester.