Kompetanseutvikling

Baneservice satser betydelige ressurser på kompetanseutvikling, og har etablert en egen opplæringsenhet for å ivareta utviklingen av de ansatte og for å imøtekomme kravene om re- sertifiseringer og godkjenninger fra bransjen.

Baneservice legger stor vekt på å utvikle medarbeidernes kompetanse og gjøre selskapet til en attraktiv arbeidsplass. De ansatte kan få tilbud om kurs og videreutdanning innen alle jernbanespesifikke fag, samt en rekke obligatoriske oppdateringskurs som de ansatte må gjennom hvert år for å fornye sine godkjenninger.

• Obligatoriske kurs (f.eks førstehjelp, regler for kontroll, FSE kurs, BaneNors sikkerhetskurs del 1+2)
• Maskinrelaterte kurs (f.eks anleggsmaskinførerkurs, type og strekningsopplæring, kran/liftkurs)
• Ledelseskurs (f.eks avtaleverk, prosjektlederutdanning)
• HMS-relaterte kurs (HMS-opplæring)
• Fagrelaterte kurs (f.eks kurs i sporvekselbygging, sveisekurs, godkjenninger på signalanlegg)
• Andre kurs ( f.eks opplæring i innkjøp og PC-kurs)

Baneservice skal være en god og attraktiv arbeidsplass som gir den enkelte medarbeider mulighet til å utvikle seg, personlig og faglig. Det ligger mye motivasjon i læring, og vi ønsker å legge til rette for kompetanseutveksling blant våre erfarne medarbeidere, og videreføring av kunnskap til våre lærlinger og praksiskandidater. Slik sikrer Baneservice god og kvalifisert arbeidskraft til å bygge ut og vedlikeholde jernbanenettet – også i fremtiden.

Baneservice er godkjent lærebedrift innen banemontørfaget, signalmontørfaget og dataelektronikerfaget.