Kompetanseutvikling

Baneservice satser betydelige ressurser på kompetanseutvikling, og har etablert en egen opplæringsenhet for å ivareta utviklingen av de ansatte og for å imøtekomme kravene om re- sertifiseringer og godkjenninger fra bransjen.

Baneservice legger stor vekt på å utvikle medarbeidernes kompetanse og gjøre selskapet til en attraktiv arbeidsplass. Den interne opplæringsenheten dekker jernbanespesifikke fag på flere områder. Her er også en rekke obligatoriske oppdateringskurs som ansatte må gjennom hvert år.

Baneserviceskolens kurskalender inneholder:
• Obligatoriske kurs (f.eks førstehjelp, sporvekselkontrollører, FSE kurs)
• Maskinrelaterte kurs (f.eks maskinførerkurs, truckførerkurs, liftkurs)
• Ledelseskurs (f.eks avtaleverk, prosjektlederutdanning)
• HMS-relaterte kurs (HMS-opplæring)
• Fagrelaterte kurs (f.eks sporskifterkurs, sveisekurs)
• Andre kurs ( f.eks opplæring i innkjøp og PC-kurs)

Baneservice skal være en god og attraktiv arbeidsplass som gir den enkelte medarbeider mulighet til å utvikle seg, personlig og faglig. Det ligger mye motivasjon i læring, og vi ønsker å legge til rette for kompetanseutveksling blant våre erfarne medarbeidere, og videreføring av kunnskap til våre lærlinger og praksiskandidater. Slik sikrer Baneservice god og kvalifisert arbeidskraft til å bygge ut og vedlikeholde jernbanenettet – også i fremtiden.