Kvalitet

Baneservice har etablert et styringssystemet som ivaretar planlegging og sikring av kvalitet i prosesser og produkter, basert på kravene i NS-ISO 9001-2008 og prinsippene for total kvalitetsledelse.

Baneservice sine produkter og tjenester er kvalifisert i TransQ, en kvalifikasjonsordning for leverandører til skandinaviske transportorganisasjoner. TransQ Id. no: 200547.

Kvalitetspolitikk i Baneservice:

  • Lederskap i Baneservice skal utøves i henhold til prinsippene for total kvalitetsledelse
  • Baneservice skal produsere og levere produkter og tjenester som gir fornøyde kunder og god lønnsomhet
  • Baneservice skal levere en kvalitet som oppfyller avtalte kundekrav og forventninger
  • Baneservice skal betrakte alle relasjoner som et forhold mellom oppdragsgiver og leverandør og kvalitetssikre enhver mottatt/levert vare eller tjeneste på en profesjonell måte.