Header mønster

Ledelsen i Baneservice

Ingvild Storås

Administrerende direktør

ins@baneservice.no

+47 906 54 390

Ingvild Storås har fra august 2012 vært administrerende direktør i Baneservice.

Storås kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Block Watne. Hun har mange års erfaring fra ulike lederstillinger i bygg- og anleggsbransjen, bl.a fem år som regionsjef i Mesta og tretten år i Statens vegvesen.

Storås er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim.

Morten Frogner

CFO

frm@baneservice.no

+ 47 957 24 959

Morten Frogner er fra 1. desember CFO i Baneservice AS. Han har tidligere vært vært ansatt som direktør for forretningsutvikling i selskapet.  Frogner har bred erfaring fra finansfunksjoner i børsnoterte og privateide selskaper, innen blant annet M&A, treasury, investor relations, strategi og eierstyring.

Frogner er utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen BI.

Kjetil Nevstad

Direktør Produkt og Utvikling

kne@baneservice.no

+47 476 78 940

Kjetil Nevstad har fra august 2017 vært prosjektdirektør for området maskinelt sporvedlikehold i Baneservice. Nevstad har erfaring fra store prosjekter innen jernbane, atomkraft, internasjonal vannkraft samt tunnel- og veibygging. I perioden 2013 til 2016 hadde han rollen som prosjektdirektør for sporavdelingen i Baneservice. 

Nevstad er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder.

Kjell Myhr

Direktør Baneteknikk

kjell.myhr@baneservice.no

+47 909 97 039

Kjell Myhr er fra 1. desember Direktør for Baneteknikk i Baneservice AS. Han kommer fra stillingen som divisjonsdirektør entreprise i Norsk Jernbanedrift. Myhr har lang erfaring fra bygg, anlegg og produksjon, blant annet som fabrikksjef for Aaltvedt Betong og prosjekteringsleder i Jernbaneverket.

Myhr er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg fra NTNU.

Terje Wilhelmsen

Direktør Utbygging

twi@baneservice.no

+47 916 56 687

Terje Wilhelmsen har vært ansatt i Baneservice siden 1994, og har omfattende erfaring innen ledelse og prosjektstyring.  Han har hatt ulike lederstillinger i Baneservice og er i dag leder for elektroavdelingen, som også omfatter elektroverkstedet og vaktmannskap.

Wilhelmsen er utdannet elektroingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøgskole.

 

 

Erik Hedvald Nilsen

Direktør Maskinavdelingen

erinil@baneservice.no

+47 926 13 637

Erik Hedvald Nilsen er fra 1. desember Divisjonsdirektør i Maskindivisjonen i Baneservice AS. Han kommer fra stillingen divisjonsdirektør for maskintjenester i Norsk Jernbanedrift.

 

 

Ann – Christin Gussiås

Direktør HR

acg@baneservice.no

+47 928 43 808

Ann-Christin Gussiås har vært leder for HR avdelingen i Baneservice siden august 2015. Hun har tidligere jobbet som konserndirektør for HR i Arcus Gruppen, som ansvarlig for HR – og kommunikasjon i Coor Service Management og HR-Manager i Ringnes. I tillegg har hun hatt ulike stillinger i Orkla systemet.

Som leder for HR avdelingen har hun også lederansvar for kommunikasjon i Baneservice.

Gussiås er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har masterprogram innen organisasjonsfag og arbeidsrett fra BI.

 

 

 

Astri Thuesen

Direktør Kvalitet, HMS og Ytre Miljø

astthu@baneservice.no

+47 948 24 342

Astri Thuesen er fra 1. desember  Direktør for Kvalitet, HMS og Ytre Miljø i Baneservice AS. Hun kommer fra stillingen som Kvalitets- og HMS sjef i Norsk Jernbanedrift, Thuesen har lang erfaring fra lignende stillinger, blant annet som HMS/QA sjef i Infanord Norge AS, samt flere kvalitets- og HMS stillinger i Mesta, Statoil Detaljhandel og TINE.

Thuesen har en mastergrad fra NMBU (tidligere Norges Landbrukshøgskole).