Header mønster

Ledelsen i Baneservice

Ingvild Storås

Administrerende direktør

Ingvild.Storas@baneservice.no

+47 906 54 390

Ingvild Storås har fra august 2012 vært administrerende direktør i Baneservice.

Storås kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Block Watne. Hun har mange års erfaring fra ulike lederstillinger i bygg- og anleggsbransjen, bl.a fem år som regionsjef i Mesta og tretten år i Statens vegvesen.

Storås er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim.

Morten Frogner

CFO

Morten.Frogner@baneservice.no

+ 47 957 24 959

Morten Frogner er CFO i Baneservice AS. Han har tidligere vært vært ansatt som direktør for forretningsutvikling i selskapet.  Frogner har bred erfaring fra finansfunksjoner i børsnoterte og privateide selskaper, innen blant annet M&A, treasury, investor relations, strategi og eierstyring.

Frogner er utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen BI.

Kjetil Nevstad

Direktør Produkt og Utvikling

Kjetil.Nevstad@baneservice.no

+47 476 78 940

Kjetil Nevstad er direktør for produkt og utvikling i Baneservice AS. Han kommer fra stillingen som prosjektdirektør for maskinelt sporvedlikehold i Baneservice. Nevstad har erfaring fra store prosjekter innen jernbane, atomkraft, internasjonal vannkraft samt tunnel- og veibygging. I perioden 2013 til 2016 hadde han rollen som prosjektdirektør for sporavdelingen i Baneservice.

Nevstad er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder.

Kjell Myhr

Direktør Baneteknikk

kjell.myhr@baneservice.no

+47 909 97 039

Kjell Myhr er direktør for Baneteknikk i Baneservice AS. Han kommer fra stillingen som divisjonsdirektør entreprise i Norsk Jernbanedrift. Myhr har lang erfaring fra bygg, anlegg og produksjon, blant annet som fabrikksjef for Aaltvedt Betong og prosjekteringsleder i Jernbaneverket.

Myhr er utdannet sivilingeniør innen bygg og anlegg fra NTNU.

Terje Wilhelmsen

Direktør Utbygging

Terje.Wilhelmsen@baneservice.no

+47 916 56 687

Terje Wilhelmsen er direktør for utbygging i Baneservice AS. Han har vært ansatt i Baneservice siden 1994, og har omfattende erfaring innen ledelse og prosjektstyring.  Han har hatt ulike lederstillinger i Baneservice, blant annet som prosjektleder, direktør for elektroavdelingen og jernbanetekniske prosjekter. Han har i dag ansvar for større utbyggingsprosjekter i Baneservice.

Wilhelmsen er utdannet elektroingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøgskole.

 

 

Erik Hedvald Nilsen

Direktør Maskinavdelingen

erik.hedvald.nilsen@baneservice.no

+47 926 13 637

Erik Hedvald Nilsen er direktør for Maskinavdelingen i Baneservice AS. Han kommer fra stillingen divisjonsdirektør for maskintjenester i Norsk Jernbanedrift.

Hedvald Nilsen har i tillegg erfaring fra Kongsberg Maritime, CGG og Marinen.

Hedvald Nilsen har en MBA fra Heriot-Watt University i Skottland og en Bachelor grad i militære studier fra Forsvarets høgskole.

 

 

Ann – Christin Gussiås

Direktør HR

Ann-Christin.Gussias@baneservice.no

+47 928 43 808

Ann-Christin Gussiås har vært leder for HR avdelingen i Baneservice siden august 2015. Hun har tidligere jobbet som konserndirektør for HR i Arcus Gruppen, som ansvarlig for HR – og kommunikasjon i Coor Service Management og HR-Manager i Ringnes. I tillegg har hun hatt ulike stillinger i Orkla systemet.

Som leder for HR avdelingen har hun også lederansvar for kommunikasjon i Baneservice.

Gussiås er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har masterprogram innen organisasjonsfag og arbeidsrett fra BI.

 

 

 

Astri Thuesen

Direktør Kvalitet, HMS og Ytre Miljø

Astri.Thuesen@baneservice.no

+47 948 24 342

Astri Thuesen er direktør for Kvalitet, HMS og Ytre Miljø i Baneservice AS. Hun kommer fra stillingen som Kvalitets- og HMS sjef i Norsk Jernbanedrift. Thuesen har lang erfaring fra lignende stillinger, blant annet som HMS/QA sjef i Infanord Norge AS, samt flere kvalitets- og HMS stillinger i Mesta, Statoil Detaljhandel og TINE.

Thuesen har en mastergrad fra NMBU (tidligere Norges Landbrukshøgskole).