Header grafikk

Organisasjon

Orgkart juni 16

Baneservice er organisert i fire linjeenheter i Norge, samt ett datterselskap i Sverige.

Elektro:

Enheten dekker fagområdene kontaktledning, signal, tele og lavspent.
I tillegg er Elektroverkstedet og vaktmannskap organisatorisk plassert i enheten.
Leder: Terje Wilhelmsen

Spor:

Enheten dekker sporprosjekter. I tillegg er sveising organisatorisk plassert i avdelingen.
Leder: Anders Tidemand-Johannessen

Maskin:

Divisjonen disponerer bemannede maskiner som ballastrenseverk, sporombyggingstog, pakkmaskiner, ballastfordelere, sporstabilisatorer, desec, fundamentsettetog. I tillegg er skiftetjenester og stikning organisatorisk plassert enheten.
Leder: Kjetil Nevstad

Logistikk Nyland

Oppfølgingen av Baneservices bilpark, brakker, lager og småutstyr er plassert i denne enheten.
Leder: Jaran Dammann

Baneservice Skandinavia AB

Høsten 2009 etablerte Baneservice selskapet Baneservice Skandinavia AB. Selskapet har kontorer i Göteborg, og betjener det svenske markedet innen terminaltjenester.
Leder: Jørgen Eyram