Header mønster

Prosjekter

Ballastrensing

Ballastrensing blir gjort for å fornye ballasten som sporet ligger i. Baneservice har kontrakt på ballastrensing ut 2020

JBT Rive og reetablere – Follobanen

Entreprisen «JBT Rive og reetablere» inneholder alle arbeider knyttet til riving og reetablering av jernbanetekniske anlegg. De geografiske områdene for kontrakten er Oslo S, Loenga og Søndre Portal.

Samprosjekt Oslo S – Signal

Signalarbeidene skal i hovedsak utføres i togfrie perioder i påsken og sommeren, med unntak av arbeider som ikke krever sportilgang.

Kontaktledning Egersund-Sandnes

Kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund - Sandnes er fra 1956. Nå skal det snart 60 år gamle anlegget fornyes for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene. I løpet av fire år skal hele 1600 kontaktledningsmaster byttes ut med nye.

Forberedende ballastrenseverk – Dovrebanen

Hovedoppgaven i prosjektet er bygging av føringsveier og bytte av kabler langs sporet på strekningen Vinstra til Kvam med opsjon for 2016 på strekningen Sel til Brennhaug. Kunde er Jernbaneverket.

Vaktmannskaper Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Baneservice har ansvaret for vaktmannskaper mellom Eidsvoll og Tangen, ca 30 km. På denne strekningen sørger vi for at togtrafikken kan avvikles mens det pågår anleggsarbeider.

REFERANSEPROSJEKT: Stasjonstiltak Østre linje

I forbindelse med etablering av ERTMS erfaringsstrekning på Østfoldbanen, Østre linje, har Baneservice hatt ansvaret for de jernbanetekniske arbeidene i gjennomføringen av fornyelsestiltak på Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen stasjoner.

REFERANSEPROSJEKT: Ski stasjon – Follobanen

Prosjektet har omfattet total ombygging av Ski stasjon som en del av forberedende arbeider til Follobanen. Prosjektet er tverrfaglig og består av alle de jernbanetekniske fagene.