HMS og sikkerhet

HMS Politikk

Baneservice erkjenner at våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og at vi samtidig er avhengig av et godt forhold til våre nære interessenter og til samfunnet forøvrig.

Vår suksess avhenger av at:

  • våre ansatte har god helse og opplever arbeidsmiljøet i bedriften som sikkert, stimulerende og motiverende.
  • våre nære interessenter og samfunnet for øvrig opplever oss som en positiv bidragsyter på områdene helse, miljø og sikkerhet.

Ulykker og skader forebygges og reduseres gjennom et systematisk arbeid i forhold til fastsatte målsetninger.

Arbeidet for å sikre de ansattes helse og sikkerhet, skal inngå som en naturlig og integrert del vår totale kvalitetsstyring.

Baneservice sin årlige rapportering skal synliggjøre resultatene av HMS-arbeidet i egen virksomhet.