Sikkerhet og ytre miljø

Baneservice arbeider etter en nullvisjon for skader og uønskede miljøhendelser. Vårt mål er at alle ansatte skal komme uskadet hjem etter endt arbeidsdag, og vår virksomhet skal ikke ha negativ innvirkning på ytre miljø.

Baneservice skreddersyr HMS-planen til det enkelte prosjekt og foretar sikker jobb analyser i forkant av hvert prosjekt, og i forbindelse med kritiske aktiviteter

OPPLÆRING
Et viktig grunnlag for å nå vår nullvisjon for skader og uønskede miljøhendelser blir lagt med god og grundig opplæring.

Baneservice setter av betydelige ressurser til kursing og utdanning. På de årlige Baneservicedagene får våre ansatte faglig påfyll i form av obligatoriske kurs og resertifiseringer. Kursene som gjennomføres her omfatter både faglige oppdateringskurs, ulike sikkerhetskurs og opplæring i førstehjelp. Våre ledere deltar også på repetisjonskurs i HMS under Baneservicedagene.