Header mønster

Styret i Baneservice

Styret i Baneservice AS består av fem aksjonærvalgte representanter og tre representanter fra de ansatte.

Dagfinn Neteland

Styreleder

Neteland er administrerende direktør i Fjord1, og har lang erfaring fra transportbransjen som konsernsjef i HSD og senere Tide. Han har i tillegg erfaring fra bank og forsikring, og tilknytning til anleggsbransjen gjennom sitt verv som styreleder for Presis Vegdrift AS.

Neteland er utdannet ingeniør, med tilleggsutdanning innen økonomi og ledelse.

 

Harald Nikolaisen

Styremedlem

Harald Nikolaisen er administrerende direktør i Statsbygg. Han har tidligere vært utbyggingsdirektør i Jernbaneverket og har erfaring fra NSB, Norsk Hydro og Statoil. Nikolaisen er leder for styringsgruppen ”Charter for en skadefri byggenæring”, og har deltatt i flere faglige forsknings- og utviklingsprosjekter innen prosjektgjennomføring. Nikolaisen er også oppnevnt som styremedlem i veiselskapet Nye Veier AS

Ann Pedersen

Styremedlem

Ann Pedersen er prosjektdirektør for Nord-Norge og Svalbard for entreprenørselskapet Leonard Nilsen & Sønner AS (LNS) og har bred erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Hun har blant annet vært adm. dir. i LNS Spitsbergen AS, teknisk sjef i Narvik kommune og prosjektleder i Jernbaneverket Region Nord. Pedersen har i tillegg styreerfaring fra flere virksomheter

Ole Falk Hansen

Styremedlem

Falk Hansen er ansatt som daglig leder i Beckmann. Han har tidligere innehatt ledende stillinger innen  økonomi, finans og strategi i MH Wirth, Aker Solutions og McKinsey. Falk Hansen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og har en Mastergrad i finans fra National University of Singapore.

Jill Akselsen

Akselsen er adm. dir. i J.B. Ugland Eiendom AS. Hun har tidligere vært regiondirektør/juridisk leder i WSP Norge AS (tidligere FAVEO prosjektledelse As) og har erfaring fra prosjektutvikling og prosjektledelse innen bygg og eiendom. Akselsen har også erfaring fra departement, Telenor, PwC, kommune og advokatvirksomhet, i tillegg til bred styreerfaring.

Akselsen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Ole Strøm

Ansattes representant

Strøm startet i Baneservice i 1993. Han er utdannet banemontør og fører. Strøm jobber i dag som prosjektkoordinator i avdelingen for maskinelt sporvedlikehold. Han har tidligere vært hovedverneombud i Baneservice og vært ansattes representant i styret fra 2009 – 2013, Strøm gikk inn i styret i Baneservice igjen i 2017.  

Tom Bragen

Ansattes representant

Tom Bragen startet i Baneservice i 1995. Han er utdannet elektromontør.
Bragen har i mange år vært verneombud i bedriften, og overtok i 2013 stillingen som hovedverneombud i Baneservice.

Ole Christian Rognlien

Ansattes representant

Ole Christian Rognlien ble ansatt i Baneservice i 2008 og har ansvaret for å lede signalprosjekter i bedriften.
Rognlien har fagbrev som Elektromontør Gruppe L. Han har i tillegg Bachelor i Elkraft fra Høgskolen i Telemark. I 2010 sertifiserte hans seg innen prosjektledelse, et program i regi av Metier og Høgskolen i Oslo.