Header mønster

Styret i Baneservice

Styret i Baneservice AS består av fem aksjonærvalgte representanter og tre representanter fra de ansatte.

Thor Svegården

Styreleder

Svegården er til daglig direktør for Eidsiva Vekst AS og medlem av konsernledelsen i Eidsiva Energi AS. Han har bred erfaring fra privat og offentlig næringsvirksomhet, blant annet som administrerende direktør for SND Invest AS og DnB Luxembourg S.A.
Svegården er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Harald Nikolaisen

Styremedlem

Harald Nikolaisen er administrerende direktør i Statsbygg. Han har tidligere vært utbyggingsdirektør i Jernbaneverket og har erfaring fra NSB, Norsk Hydro og Statoil. Nikolaisen er leder for styringsgruppen ”Charter for en skadefri byggenæring”, og har deltatt i flere faglige forsknings- og utviklingsprosjekter innen prosjektgjennomføring. Nikolaisen er også oppnevnt som styremedlem i veiselskapet Nye Veier AS

Christel Borge

Styremedlem

 

Borge er administrerende direktør i Dipper. Hun har jobbet i ulike lederstillinger i Telenor siden 2005, og har tidligere erfaring fra blant annet McKinsey, Cell Network og Schibsted. Borge har styreerfaring fra Telenorinterne styrer og fra Sparebank1 Midt-Norge, BKK Bredbånd og SND Invest.

 

Liza Rudolfsson

Styremedlem

Rudolfsson har bakgrunn fra byggbransjen og har hatt et antall ledende stillinger i bygg- og prosjektledelseselskaper. I tillegg har hun bred erfaring som konsulent, og arbeider nå i selskapet Make Progress i Stockholm. Rudolfsson er sivilingeniørfra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Ann Pedersen

Styremedlem

Ann Pedersen er prosjektdirektør for Nord-Norge og Svalbard for entreprenørselskapet Leonard Nilsen & Sønner AS (LNS) og har bred erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Hun har blant annet vært adm. dir. i LNS Spitsbergen AS, teknisk sjef i Narvik kommune og prosjektleder i Jernbaneverket Region Nord. Pedersen har i tillegg styreerfaring fra flere virksomheter

Ole Strøm

Ansattes representant

Strøm startet i Baneservice i 1993. Han er utdannet banemontør og fører. Strøm jobber i dag som prosjektkoordinator i avdelingen for maskinelt sporvedlikehold. Han har tidligere vært hovedverneombud i Baneservice og vært ansattes representant i styret fra 2009 – 2013, Strøm gikk inn i styret i Baneservice igjen i 2017.  

Tom Bragen

Ansattes representant

Tom Bragen startet i Baneservice i 1995. Han er utdannet elektromontør.
Bragen har i mange år vært verneombud i bedriften, og overtok i 2013 stillingen som hovedverneombud i Baneservice.

Ole Christian Rognlien

Ansattes representant

Ole Christian Rognlien ble ansatt i Baneservice i 2008 og har ansvaret for å lede signalprosjekter i bedriften.
Rognlien har fagbrev som Elektromontør Gruppe L. Han har i tillegg Bachelor i Elkraft fra Høgskolen i Telemark. I 2010 sertifiserte hans seg innen prosjektledelse, et program i regi av Metier og Høgskolen i Oslo.