Header grafikk'

Vår historie

Jernbanens og Baneservice sin historie i Norge.

  • Det begynte i 1840, da Robert Stephenson besøkte landet for å gjøre de første forberedelsene til utbygging av jernbanenettet. Robert var sønnen til George Stephenson, oppfinneren av lokomotivet.
  • På grunn av pengemangel, startet utbyggingen først i 1851. Da foretok stattholder Løvenskiold det første spadestikket på banen mellom Christiania og Eidsvoll.
  • September 1854 kjørte det første toget mellom Christiania og Eidsvoll.
  • Frem til omlag 1880 ble en rekke jernbanestrekninger bygget ut på privat initiativ.
  • NSB ble opprettet i 1883 og tok dermed over ansvaret for de fleste jernbanestrekningene i landet.
  • Bergensbanen sto klar i 1909 og Dovrebanen ble åpnet i 1921.
  • Andre verdenskrig var en tung tid for jernbanen, og ved krigens slutt var det norske jernbanenettet i svært dårlig stand.
  • Den første store fornyelsesbevilgningen fra Stortinget kom i 1952.
  • Gjennom hele 60-tallet foregikk en omfattende modernisering av spor og signalanlegg i hele landet.
  • Det siste damplokomotivet ble tatt ut av normal drift i 1970.
  • I 1989 ble NSB delt opp i divisjoner, og den nye divisjonen Jernbane- og Elektroanleggene samlet mye av NSBs kompetanse på utbygging og vedlikehold av spor og signalanlegg.
  • I 1992 besluttet NSB å skille funksjonene byggherre og entreprenør fra hverandre, og Baneservice ble opprettet som en ren entreprenør på jernbanenettet.
  • I 1996 ble Jernbaneverket Baneservice videreført som en selvstendig forretningsenhet innen forvaltningsorganet Jernbaneverket.
  • I januar 2005 ble virksomheten i Jernbaneverket Baneservice overført til Baneservice AS, et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet.
  • I 2006 etablerte Baneservice egen Filial i Göteborg.
  • Høsten 2009 etablerte Baneservice selskapet Baneservice Skandinavia AB. Selskapet leverer logistikktjenester på godsterminaler i Sverige.
  • 1. januar 2016 ble forvaltningen av statens eierskap i Baneservice AS overført fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.