Header mønster

74 Søke resultat for baneservice

About Baneservice

april 28, 2015

The Baneservice business concept is to satisfy customer needs for machine and contracting services for railway ...

Baneserviceskolen

april 24, 2015

Baneservice satser betydelige ressurser på kompetanseutvikling, og har etablert en egen opplæringsenhet for å ivareta utviklingen ...

Styret i Baneservice

april 23, 2015

Styret i Baneservice AS består av fem aksjonærvalgte representanter og tre representanter fra de ansatte.

Anders Tidemand-Johannessen

juni 15, 2016

Anders Tidemand-Johannessen er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim (1988), samt MSc i Ocean Engineering fra ...

Morten Frogner

juni 15, 2016

Morten Frogner er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og kommer fra stillingen som Head of Finance i ...

Policy for virksomhetsstyring

april 29, 2016

Effektiv styring er en overordnet kritisk suksessfaktor for selskapet og en integrert del av forretningsdriften. En ...