Header mønster

76 Søke resultat for baneservice

About Baneservice

april 28, 2015

The Baneservice business concept is to satisfy customer needs for machine and contracting services for railway ...

Styret i Baneservice

april 23, 2015

Styret i Baneservice AS består av fem aksjonærvalgte representanter og tre representanter fra de ansatte.

Dagfinn Neteland

juni 29, 2018

Neteland er administrerende direktør i Fjord1, og har lang erfaring fra transportbransjen som konsernsjef i HSD ...

Ingvild Storås

september 5, 2017

Ingvild Storås har fra august 2012 vært administrerende direktør i Baneservice. Storås kommer fra stillingen som ...

Kjetil Nevstad

august 1, 2017

Kjetil Nevstad har fra august 2017 vært prosjektdirektør for området maskinelt sporvedlikehold i Baneservice. Nevstad har erfaring ...

Ole Strøm

juni 30, 2017

Strøm startet i Baneservice i 1993. Han er utdannet banemontør og fører. Strøm jobber i dag som prosjektkoordinator i ...