Header mønster

74 Søke resultat for baneservice

About Baneservice

april 28, 2015

The Baneservice business concept is to satisfy customer needs for machine and contracting services for railway ...

Styret i Baneservice

april 23, 2015

Styret i Baneservice AS består av fem aksjonærvalgte representanter og tre representanter fra de ansatte.

Ingvild Storås

september 5, 2017

Storås har fra august 2012 vært administrerende direktør i Baneservice. Storås kommer fra stillingen som avdelingsdirektør ...

Kjetil Nevstad

august 1, 2017

Nevstad har fra august 2017 vært prosjektdirektør for området maskinelt sporvedlikehold i Baneservice. Nevstad har erfaring fra ...

Ole Strøm

juni 30, 2017

Strøm startet i Baneservice i 1993. Han er utdannet banemontør og fører. Strøm har vært hovedverneombud i Baneservice og ...

Anders Tidemand-Johannessen

juni 15, 2016

Anders Tidemand-Johannessen er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim (1988), samt MSc i Ocean Engineering fra ...

Morten Frogner

juni 15, 2016

Morten Frogner er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og kommer fra stillingen som Head of Finance i ...

Policy for virksomhetsstyring

april 29, 2016

Effektiv styring er en overordnet kritisk suksessfaktor for selskapet og en integrert del av forretningsdriften. En ...