Header mønster

75 Søke resultat for baneservice

About Baneservice

april 28, 2015

The Baneservice business concept is to satisfy customer needs for machine and contracting services for railway ...

Baneserviceskolen

april 24, 2015

Baneservice satser betydelige ressurser på kompetanseutvikling, og har etablert en egen opplæringsenhet for å ivareta utviklingen ...

Styret i Baneservice

april 23, 2015

Styret i Baneservice AS består av fem aksjonærvalgte representanter og tre representanter fra de ansatte.

Ingvild Storås

september 5, 2017

Storås har fra august 2012 vært administrerende direktør i Baneservice. Storås kommer fra stillingen som avdelingsdirektør ...

Kjetil Nevstad

august 1, 2017

Nevstad har fra august 2017 vært prosjektdirektør for området maskinelt sporvedlikehold i Baneservice. Nevstad har erfaring fra ...

Ole Strøm

juni 30, 2017

Strøm startet i Baneservice i 1993. Han er utdannet banemontør og fører. Strøm har vært hovedverneombud i Baneservice og ...

Anders Tidemand-Johannessen

juni 15, 2016

Anders Tidemand-Johannessen er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim (1988), samt MSc i Ocean Engineering fra ...