Header mønster

87 Søke resultat for baneservice

Signalmontørlærling

desember 11, 2015

En signalmontør arbeider med montasje og vedlikehold av alle typer signalanlegg for jernbane og sporveier. Arbeidet ...

Skinnesmøring

desember 11, 2015

Vårt smøretog (Y1) opereres av to personer; en fører og en operatør av selve smøreutstyret. Føreren kan ...

Pukksupplering

desember 11, 2015

Baneservice kan levere ballastsupplering og ballastfordeling på hele jernbanenettet etter behov. Vi besørger utkjøring, utlegging og ...

Skinnesliping

desember 11, 2015

I samarbeid med Speno utfører Baneservice skinnesliping i Norge. Vår leveranse i prosjektet er ansvaret for fremføring og ...

VUL merking

desember 11, 2015

VUL-merking står for VARIG UTFESTING AV LINJEN. Baneservice har utstyret som skal til samt et erfarent mannskap ...

Fundamentboring (FST)

desember 11, 2015

FST-maskinen er markedets mest effektive boremaskin for fundamenter til kjøreledningsmaster, snøoverbygg, bardun- og forankringsfundament samt støyskjermer. ...

Sporjustering

desember 11, 2015

Baneservice har spesialmaskiner og mannskaper med lang erfaring i å utføre sporjustering.  

Stikning (landmåling)

desember 11, 2015

Vi leverer totalprodukt fra planlegging, etablering og innmålinger til ferdig produkt i henhold til gjeldende tekniske regelverk.

REFERANSEPROSJEKT: Forberedende arbeider Follobanen

november 6, 2015

PROSJEKTTYPE:   Tverrfaglig OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket Utbygging TIDSPUNKT:  2014-2015 ENTREPRISEFORM:  Underentreprenør for Implenia Norge AS KONTRAKTSSUM:  Ca 23 mill.kr STATUS:   Avsluttet PROSJEKTBESKRIVELSE: I ...

REFERANSEPROSJEKT: Stasjonstiltak Østre linje

november 6, 2015

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket Utbygging TIDSPUNKT:  2014 ENTREPRISEFORM:  Underentreprenør til Leif Grimsrud AS KONTRAKTSSUM:  Ca 60 mill.kr STATUS:   Avsluttet PROSJEKTBESKRIVELSE: I forbindelse med ...