Header mønster

89 Søke resultat for baneservice

Tom Bragen

november 6, 2015

Tom Bragen startet i Baneservice i 1995. Han er utdannet elektromontør. Bragen har i mange år vært verneombud ...

Divisions

april 28, 2015

Baneservice is divided into three divisions and a subsidiary Baneservice has the complete competence within all ...

Professional participant

april 28, 2015

Through the involvement in major and smaller projects in the development and maintenance of railways, Baneservice ...

Contact

april 28, 2015

Visiting address: Vollsveien 9, 1366 Lysaker, Norway Postal address: Postboks 596 Sentrum 0106 Oslo, Norway Phone.: ...

Ole Christian Rognlien

april 24, 2015

Ole Christian Rognlien ble ansatt i Baneservice i 2008 og har ansvaret for å lede signalprosjekter ...

Finansielle rapporter

april 24, 2015

Kvartalsrapport Q2-2019 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Baneservice AS 2019 Årsrapport 2018 Protokoll fra ordinær generalforsamling ...

Kompetanseutvikling

april 24, 2015

Baneservice satser betydelige ressurser på kompetanseutvikling, og har etablert en egen opplæringsenhet for å ivareta utviklingen ...

Vår historie

april 24, 2015

Jernbanens og Baneservice sin historie i Norge. Det begynte i 1840, da Robert Stephenson besøkte landet ...

Etikk og samfunnsansvar

april 24, 2015

Bærekraftig over tid Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice’ verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi ...

HMS og sikkerhet

april 24, 2015

HMS Politikk Baneservice erkjenner at våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og at vi samtidig er ...