Header mønster

87 Søke resultat for baneservice

Contact

april 28, 2015

Visiting address: Vollsveien 9, 1366 Lysaker, Norway Postal address: Postboks 596 Sentrum 0106 Oslo, Norway Phone.: ...

Ole Christian Rognlien

april 24, 2015

Ole Christian Rognlien ble ansatt i Baneservice i 2008 og har ansvaret for å lede signalprosjekter ...

Årsrapporter

april 24, 2015

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Baneservice AS 2019 Årsrapport 2018 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Baneservice ...

Kompetanseutvikling

april 24, 2015

Baneservice satser betydelige ressurser på kompetanseutvikling, og har etablert en egen opplæringsenhet for å ivareta utviklingen ...

Vår historie

april 24, 2015

Jernbanens og Baneservice sin historie i Norge. Det begynte i 1840, da Robert Stephenson besøkte landet ...

Etikk og samfunnsansvar

april 24, 2015

Bærekraftig over tid Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice’ verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi ...

HMS og sikkerhet

april 24, 2015

HMS Politikk Baneservice erkjenner at våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og at vi samtidig er ...

Eierstyring og selskapsledelse

april 24, 2015

SELSKAPETS EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE God eierstyring og selskapsledelse i Baneservice skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning ...

Kvalitet

april 24, 2015

Baneservice har etablert et styringssystemet som ivaretar planlegging og sikring av kvalitet i prosesser og produkter, ...