Header mønster

89 Søke resultat for baneservice

Eierstyring og selskapsledelse

april 24, 2015

SELSKAPETS EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE God eierstyring og selskapsledelse i Baneservice skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning ...

Kvalitet

april 24, 2015

Baneservice har etablert et styringssystemet som ivaretar planlegging og sikring av kvalitet i prosesser og produkter, ...

Kontaktledning Egersund-Sandnes

april 17, 2015

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket TIDSPUNKT:  2012-2016 ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør KONTRAKTSSUM:  Ca 300 mill.kr PROSJEKTBESKRIVELSE: Kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund – Sandnes er fra 1956. ...

Vaktmannskaper Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

april 17, 2015

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket TIDSPUNKT:  2012-2016 ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør KONTRAKTSSUM:  Ca 80 mill.kr PROSJEKTBESKRIVELSE: Kontrakten er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Baneservice har ...

Terminaldrift

april 17, 2015

Terminaltjenester  Baneservice utfører skiftetjenester på industrispor og generelle skifteoperasjoner. Vi tar også på oss oppdrag som ...

Maskinelt sporvedlikehold

april 17, 2015

Spesialist med stor bredde Ved siden av å bygge nye jernbaneanlegg utfører Baneservice alle tjenester innen ...

Elektroverksted

april 17, 2015

Elektroverksted: Spesialister på jernbaneutstyr Baneservice har samlet betydelig kompetanse i elektroverkstedene på Nyland i Oslo og ...

Kontaktledningsanlegg

april 17, 2015

Baneservice bygger kontaktledningsanlegg i alle typer traseer og utfører oppgraderinger og/eller revisjoner i eksisterende anlegg. Vi ...

Signalanlegg

april 17, 2015

Baneservice har høy faglig kompetanse og effektive produksjonsmetoder for bygging, ombygging, kontroll og vedlikehold av alle ...