Header mønster

87 Søke resultat for baneservice

Kontaktledning Egersund-Sandnes

april 17, 2015

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket TIDSPUNKT:  2012-2016 ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør KONTRAKTSSUM:  Ca 300 mill.kr PROSJEKTBESKRIVELSE: Kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund – Sandnes er fra 1956. ...

Vaktmannskaper Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

april 17, 2015

OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket TIDSPUNKT:  2012-2016 ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør KONTRAKTSSUM:  Ca 80 mill.kr PROSJEKTBESKRIVELSE: Kontrakten er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Baneservice har ...

Terminaldrift

april 17, 2015

Terminaltjenester  Baneservice utfører skiftetjenester på industrispor og generelle skifteoperasjoner. Vi tar også på oss oppdrag som ...

Maskinelt sporvedlikehold

april 17, 2015

Spesialist med stor bredde Ved siden av å bygge nye jernbaneanlegg utfører Baneservice alle tjenester innen ...

Elektroverksted

april 17, 2015

Elektroverksted: Spesialister på jernbaneutstyr Baneservice har samlet betydelig kompetanse i elektroverkstedene på Nyland i Oslo og ...

Kontaktledningsanlegg

april 17, 2015

Baneservice bygger kontaktledningsanlegg i alle typer traseer og utfører oppgraderinger og/eller revisjoner i eksisterende anlegg. Vi ...

Signalanlegg

april 17, 2015

Baneservice har høy faglig kompetanse og effektive produksjonsmetoder for bygging, ombygging, kontroll og vedlikehold av alle ...

Ballastrensing

april 17, 2015

Baneservice sitt ballastrenseverk er en avansert spor- og sporvekselrenser med skjøtbart gravekjede. Renseverket har eget løfteaggregat ...

Spor

april 17, 2015

Baneservice løser krevende sporoppgaver raskt, sikkert og effektivt ved bruk av spesialmaskiner og utstyr. Vi har ...

Vaktmannskap

april 17, 2015

Baneservice tilbyr sertifiserte sikkerhetsvakter for arbeid i og ved spor. Vi har som mål å være ...