Elektroverksted

Elektroverkstedet
Elektroverksted: Spesialister på jernbaneutstyr

Baneservice har samlet betydelig kompetanse i elektroverkstedene på Nyland i Oslo og på Skotterud i Hedmark. På Nyland utføres reparasjon, produksjon og revisjon av jernbanerelatert utstyr, mens Skotterud har et eget reléverksted.

Våre verksteder bistår også utenlandske leverandører med vedlikehold. Vi utfører reparasjoner og revisjoner av materiell innen reléteknikk, finmekanikk og elektronikk til sikrings- og KL-anlegg, samt av elektroniske komponenter til togsett og lokomotiver. I tillegg produserer Baneservice sine verksteder materiell til sikringsanlegg og veibomanlegg, samt montasje av komplette sikringsanlegg.

Kontaktinformasjon:

Elektroverkstedet

Postadresse: Postboks 596 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Eilert Smiths vei 1, 0975 Oslo
Kontaktperson: Trond Sørvik
Telefon: 404 12 930
e-post: tso(a)baneservice.no

Reparasjon Nyland:

Reparasjon av materiell til sikringsanlegg, radiokommunikasjonsutstyr type GSMR, styringssystemer til vogner og lokomotiv, hastighetsmålere, statiske omformere, billettmaskiner etc.
Kontaktperson: John Widgren
Telefon: 91650170
e-post: jwi(a)baneservice.no

Produksjon Nyland:

Montasje og produksjon av materiell til sikringsanlegg og veibomanlegg. Det produseres også skilt og kabelmerker.
Kontaktperson: Kjell Øimoen
Telefon: 91650171
e-post: koi(a)baneservice.no
For bestilling av skilt og kabelmerker, e-post: kabelmerker(a)baneservice.no

Revisjon Nyland:

Revisjon og kontroll av releer.
Kontaktperson: Kjell Morønning
Telefon: 91656876
e-post: kmo(a)baneservice.no

Releverkstedet Skotterud:

Revisjon og kontroll av releer.
Kontaktperson: Odd Roar Høgberg
Telefon: 91656728
e-post: orh(a)baneservice.no

Elektroverkstedet Kart