Entreprenørtjenester

ledelse-entreprenor

Baneservice er totalleverandør av maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Vi bygger og vedlikeholder spor, kontaktledning-, signal-, og teleanlegg.

Vår virksomhet er rettet mot jernbane, så vel som sporvei og bybane.

Våre produkter og tjenester

 • Sporprosjekter
 • Kontaktledningsanlegg
 • Signalanlegg
 • Teleanlegg
 • Spor
 • Skinnesveising
 • Stikning (landmåling)
 • Maskinelt sporvedlikehold
 • Sporjustering
 • Pukksupplering
 • Fundamentborring (FST)
 • VUL merking
 • Ballastrensing
 • Skinnesliping
 • Skinnesmøring
 • Vaktmannskap
 • Utleie av mannskap og maskiner
 • Elektroverksted