Kontaktledningsanlegg

Kontaktledning-KL

Baneservice bygger kontaktledningsanlegg i alle typer traseer og utfører oppgraderinger og/eller revisjoner i eksisterende anlegg.

Vi tilbyr eget personell med godkjent sikkerhetstjeneste for både el- og trafikksikkerhet. Gjennom god planlegging, og optimal bruk av forhåndsmontering er Baneservice gode når det gjelder å utnytte korte disponeringstider, noe som reduserer kostnadene for våre kunder betraktelig.

Vi tilbyr:
• Effektiv utnyttelse av disponeringstider ved trafikkerte spor
• Godkjente sikkerhetsmenn og maskinførere
• Kontinuerlig opplæring av mannskap
• Egen maskinpark
• Bred erfaring med kl-anlegg inkl. høyhastighetsbaner
• Høy faglig kompetanse