Ballastrensing

Ballastrensing

Baneservice sitt ballastrenseverk er en avansert spor- og sporvekselrenser med skjøtbart gravekjede. Renseverket har eget løfteaggregat som lett løfter spor over hindringer i ballasten samtidig som sporet kan flyttes sideveis. Renseverket er del av ballastrensegruppen i Baneservice, som for øvrig består av masseforflytningsvogner, ballastfordeler, pakkmaskin, sporstabilisator, pukkvogner, trekk-kraft og gravemaskin.

Effektiv og fleksibel

Renseverket er en av de mest anvennlige på markedet i dag. Verket er særdeles lett å sette sammen, og er derfor rask å rigge opp og ned. Maskinens graveegenskaper er unike og renser dybder fra 25 til 40 cm. Renseverket opererer fleksibelt i forhold til dybde og bredde. Maskinens effektive metode for å skjøte på gravekjedet gjør at rensingen raskt tilpasses ulike utfordringer i grunn- og dybdeforhold som kommer frem under anleggsperioden.

Komplette og fleksible løsninger

Maskinen har eget løfteaggregat som med letthet kan løftes opp og/eller i sideretning slik at grave-kjedet kan passere over hinder. Maskinens bredde og de spesielle løfteegenskapene gjør at den kan operere selv i trange tunneler og skjæringer. Ballastrensegruppen omfatter for uten renseverk, komplette «pakker» etter kundenes behov. Vi tilbyr totalløsninger med pakkemaskin, ballastfordeler, sporstabilisator, masseforflytningsvogner, pukkvogner, trekk-kraft og gravemaskin. Baneservice kan selvsagt også stille egen signalmontør og KL-montører.

Sikker og miljøvennlig

Renseverket er, som Baneservice maskiner for øvrig, utstyrt med miljøvennlig olje. Maskinen har installert katalysator, noe som har redusert avgassene fra maskinen vesentlig. Alle maskinførerne har gjennomført samme sikkerhetstjeneste for fremføring av maskiner og krever således ingen los.