Fundamentboring (FST)

FST_900

FST-maskinen er markedets mest effektive boremaskin for fundamenter til kjøreledningsmaster, snøoverbygg, bardun- og forankringsfundament samt støyskjermer. Presisjonsegenskapene er unike og hindrer setninger i skinnegangen. FST-maskinen er bemannet med ekspertise på flere fagtekniske områder og gjør at maskinen kan anvendes i fundamentering av en rekke spesialkonstruksjoner rundt sporet.

Effektivitet:
Produksjonen foregår uten for- og etterarbeider. Maskinens effektivitet øker med økende disponeringstider. Under gunstige forutsetninger kan den sette mer enn to fundamenter pr. time. Dermed blir kundens disponeringstid for sporet bedre utnyttet.

Presisjon:
Maskinen er unik når det gjelder presisjonsboring. Borediameter er 45 cm og fundamentlengdene er mellom 1,5 og 4,5 meter. Boret har stor stabilitet og foretar nøyaktig boring etter utstikking. Presisjonsboringen hindrer setnings- og utrasingsskader, og gjør at trafikkerende tog kan holde normal hastighet forbi anleggsstedet uten å bruke pakkmaskin først.

Fordeler:
• Presisjon ved boring
• Unngår flytting av kabler og kabelkanaler
• Ballastpakking unødvendig
• Operativ hele året
• Miljøvennlig sammenlignet med terrenggående maskiner
• Unngår saktekjøring
• Alltid fundamenter på lager