Skinnesliping

skinnesliping_900
I samarbeid med Speno utfører Baneservice skinnesliping i Norge. Vår leveranse i prosjektet er ansvaret for fremføring og brannberedskap. Brannberedskapen går ut på å stille med vannvogn og viftevogn ved sliping i tunnel. Baneservice står for transport av slipetoget mellom de forskjellige oppdragene rundt i landet.