Skinnesmøring

Y1_900
Vårt smøretog (Y1) opereres av to personer; en fører og en operatør av selve smøreutstyret. Føreren kan styre toget fra begge ender, og smøreutstyret kan også opereres fra begge førerhytter.

Smørefettet ledes gjennom slanger ut til dysene som spruter fettet ut på skinnehodet med trykkluft. Dysene ligger tett inntil skinnehodet og styres ved hjelp av aktuatorer. Dysenes retning kan justeres mens toget er i fart. Operatøren følger med på hvor smørestrengen treffer på skinnehodet på en skjerm inne i førerhytten via et kamera montert under toget. Dette sikrer at smøringen skjer i henhold til den tekniske beskrivelsen av oppdraget.