VUL merking

VUL-merking står for VARIG UTFESTING AV LINJEN.
Baneservice har utstyret som skal til samt et erfarent mannskap som leverer VUL-merking til oppdragsgivere. Vi setter VUL-merker på kontaktledningsmaster eller andre installasjoner  og måler sporet inn fra disse merkene.