Skinnesveising

sveisBaneservice er sertifisert sveisebedrift etter standard EN-3834.

Sveiseavdelingen i Baneservice utfører:

  • generell skinnesveising (SoWoS, PLA, SKV)
  • nøytralisering
  • påleggsveis
  • Verse-målinger
  • sveising av spor og sporveksler

Våre sveisere er godkjente skinnesveisere og flere har godkjenning som hovedsikkerhetsvakt (HSV).