Vaktmannskap

VaktmannskapBaneservice tilbyr sertifiserte sikkerhetsvakter for arbeid i og ved spor. Vi har som mål å være markedsledende på kvalitet og kompetanse, og vi har flere erfarne og kunnskapsrike sikkerhetsvakter.

Baneservice tar oppdrag på relativt kort varsel. Baneservice kan også bistå med administrativt arbeid rundt sportilgang, el-sikkerhetsplaner og sikker jobb analyser (SJA).

Vi tilbyr kompetente og sertifiserte hovedsikkerhetsvakter innen følgende fagfelt:
• Fagarbeider spor
• Leder for el-sikkerhet
• Leder for el-sikkerhet med fagbrev KL-montør
• Leder for el-sikkerhet med fagbrev banereparatør