Ballastrensing

OPPDRAGSGIVER:  BaneNor
TIDSPUNKT:  2018 – 2020
ENTREPRISEFORM:  Hovedentreprenør

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Ballastrensing blir gjort for å fornye ballasten som sporet ligger i. I løpet av årene blir pukken etter hvert knust av togtrafikken og sammen med annen forurensing som f.eks løv, blir ballasten bestående av for mye finstoffer. Dette kan gjøre sporet ustabilt og utsatt for feil.

Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk massen som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastfordeler, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk.