REFERANSEPROSJEKT: Forberedende arbeider Follobanen

PROSJEKTTYPE:   Tverrfaglig
OPPDRAGSGIVER:  Jernbaneverket Utbygging
TIDSPUNKT:  2014-2015
ENTREPRISEFORM:  Underentreprenør for Implenia Norge AS
KONTRAKTSSUM:  Ca 23 mill.kr
STATUS:   Avsluttet

PROSJEKTBESKRIVELSE:

I forbindelse med Follobaneprosjektet har Baneservice utført spor-, kontaktlednings- og signalarbeider i et forberedende prosjekt på Loenga og Haven i Oslo som underentreprenør for Implenia Norge AS.

Nye signalkabler fra Oslo S til Loenga og ut på Østfoldbanen har blitt trukket gjennom Middelalderparken og koblet inn i eksisterende anlegg. Eksisterende kabler har blitt revet.

Ved Txp på Loenga har spor og kontaktledning blitt fjernet i forbindelse med støping av fundament for en midlertidig bro. Etter gjennomført støping har spor og kontaktledning blitt reetablert. På Sydhavna i Oslo er eksisterende spor og sporveksler revet i forbindelse med etablering av ny av- og påkjøringsrampe til E18. I Haven er to spor og to sporveksler revet for å gi plass til ny innføring Oslo S.